CONTACT US

联系我们


当前所在位置:首页 > 联系方式 > 联系方式

首页 > 联系方式 > 联系方式
联系方式
北京微信斯达科技发展有限责任公司     对外联系方式

地 址:    北京市昌平区黄平路19号2号楼1610    100083    

电 话:    010-82412570    13911615092   

备       案     号: 京ICP备06059601号

北京微信斯达科技发展有限责任公司     售后服务监督

地 址:    北京市昌平区黄平路19号2号楼1610

邮 编:    100096    

全国统一服务热线:010-82412570    服务监督:13911615032

传 真:    010-82412575    

网 址:    http://www.pclab.com.cn    

E-mail :     pclab_1@126.com

北京微信斯达科技发展有限责任公司

电话:010-82412570 13911615032

地址:北京市昌平区黄平路19号2号楼1610 100083

备案号:京ICP备20003831号

北京微信斯达科技发展有限责任公司     对外联系方式

地 址:    北京市昌平区黄平路19号2号楼1610    100083    

电 话:    010-82412570    13911615092   

备       案     号: 京ICP备06059601号

北京微信斯达科技发展有限责任公司     售后服务监督

地 址:    北京市昌平区黄平路19号2号楼1610

邮 编:    100096    

全国统一服务热线:010-82412570    服务监督:13911615032

传 真:    010-82412575    

网 址:    http://www.pclab.com.cn    

E-mail :     pclab_1@126.com